Aktualności
E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 roku 2018-04-10
Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 roku wychodzą z użycia.
Już od 1 stycznia 2017 roku przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.
 
UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 roku. Po tej dacie:
  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 roku, które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).
 
Od 1 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
 
E-znaki są możliwe do nabycia:
  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.Rov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl). niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
  • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.


Forum Organizacji Społecznych KraFOS 2018-03-09
W związku z dokonanym w 2018 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyborem oferty Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS ukierunkowanej na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, zgodnie z § 5 ust. 9 zawartej z Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości umowy, informujemy o świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości pomocy. W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Forum Organizacji Społecznych KraFOS Załącznik do pisma.pdf 475575 bajtów 7Autor:

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018-02-14
Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 19 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Szczegółowe informacje - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem TPOP.pdf 258980 bajtów 7

Uwaga! Dnia 29 grudnia 2017 roku - Kasa czynna jest do godz. 11.00 2017-12-20

Dnia 29 grudnia 2017 roku - Kasa czynna jest do godz. 11.00KOMUNIKAT - awaria systemu PESEL2-SAD 2017-12-06
KOMUNIKAT
 
     Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie informuje, iż w związku z trwającą od 27.11.2017 roku awarią łącz teleinformatycznych systemu PESEL2-SAD terminowe rozpatrywanie spraw w szczególności wniosków o nadanie klauzuli wykonalności może być znacznie utrudnione.
Za opóźnienia powstałe nie z naszej winy przepraszamy.
Zastrzegamy, że nie jest znany termin usunięcia awarii.


                                                                                                   Prezes
                                                                                         Sadu Rejonowego
                                                                                    dla Krakowa –Krowodrzy
                                                                                                w Krakowie 


 


KOMUNIKAT - Sąd Rejonowy dla Krakowa –Krowodrzy w Krakowie – informuje, iż z dniem 13 listopada 2017 roku nastąpi zmiana siedziby III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie. 2017-10-13
KOMUNIKAT
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa –Krowodrzy w Krakowie – informuje, iż z dniem
13 listopada 2017 roku nastąpi zmiana siedziby 
III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie

Nowa lokalizacja to - 
Kraków ul. Przy Rondzie 7, pawilon E, III piętro.
 
W związku z powyższym informujemy, iż rozprawy wyznaczone od dnia
13 listopada 2017r.
będą odbywały się w salach Nr E-317 oraz E- 320 w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 pawilon „E” III piętro
 

W dniu 19 września 2017 roku Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nie będzie przyjmował stron. 2017-09-11
W dniu 19 września 2017 roku Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nie będzie przyjmował stron.

Komunikat - Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2017-05-22
Komunikat
 
   Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie przyłącza się do akcji organizowanej przez IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich w dniu 23 maja 2017r. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.
http://iustitia.pl/dzien-wymiaru-sprawiedliwosci
 
 
             Prezes                                                                            Dyrektor
    Sadu Rejonowego                                                           Sądu Rejonowego
dla Krakowa –Krowodrzy                                              dla Krakowa –Krowodrzy 
          w Krakowie                                                                     w Krakowie
 

KOMUNIKAT 2017-05-13
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 maja 2017 roku – z uwagi na spotkanie sędziów z Prezesem Fundacji
Court Watch Polska – nie będzie przyjęć stron przez Prezesa Sądu i Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie.