Aktualności Sądu Rejonowego w Krakowie - Kraków Krowodrza http://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl Sędziowie i Referendarze orzekający w Wydziałach tut. Sądu Thu, 19 Apr 2018 08:16:37 +0200 http://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Ogłoszenie w sprawie II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Wed, 18 Apr 2018 11:08:01 +0200 http://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-18 ... E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 roku Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30...... Forum Organizacji Społecznych KraFOS Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0100 http://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 W związku z dokonanym w 2018 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyborem oferty Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS ukierunkowanej na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, zgodnie z § 5 ust. 9 zawartej z Dysponentem Funduszu...... Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 19 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"...