XML
Kontakt

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
Dyrektor - Dorota Sękowska - Solecka - tel/fax. 12 619-50-30


Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
Kierownik - Alicja Major - tel. 12 619-53-10, fax. 12 619 50 30
Z-ca Kierownika - Małgorzata Ślazyk - tel. 12 619-53-11


Oddział Finansowy Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
Główna Księgowa - Grażyna Wolko - tel/fax. 12 619-65-15

Wypłaty biegłych sądowych – tel. (12) 619-65-45

Wypłaty tłumaczy przysięgłych – tel. (12) 619-65-14

Wypłaty mediatorów – tel. (12) 619-65-31

Wypłaty kuratorów dla nieznanego z miejsca pobytu, adwokatów, radców prawnych – tzw. „urzędówki”, świadków, instytucji (Agora, Monitor SiG) – tel. (12) 619-65-27

Dochody budżetowe, tj. opłaty sądowe (np. od pozwu, skargi na czynność komornika, etc.), grzywny, mandaty, koszty sądowe, wypłaty dla kuratorów społecznych oraz ławników – tel. (12) 619-65-17

Sumy depozytowe, sumy na zlecenie tzw. „zaliczki” – tel. (12) 619-65-45

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym – tel. (12) 619-65-31


Oddział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
Kierownik - Daniel Biernat - tel/fax. 12 619-65-44


Sekcja ds. Informatyzacji Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
Kierownik - Marcin Machulak- tel/fax. 12 619-50-98


 

I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Kierownik Sekretariatu - Barbara Szafirowska - tel. 12 619-53-17 fax 12 619-59-43


 

II Wydział Karny Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
Kierownik Sekretariatu - Bożena Mrozowska - tel. 12 347-14-01

 


Sekcja Wykonania Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
Kierownik Sekretariatu - Teresa Rak - tel/fax. 12 619-65-00


III Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
Kierownik Sekretariatu - Ewa Tałach - tel. 12 619-50-31
lub 12 347-35-73

 


VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach
Kierownik Sekretariatu - Beata Miłek - tel. 12 282-22-33


VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie
Kierownik Sekretariatu - Stanisława Grzęda - tel. 12 256-24-15


I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach Rodzinnych i Nieletnich
Kierownik Zespołu - Beata Wilczyńska
Obsługa Administracyjna - Maciej Hajdusianek - tel. 12 619-64-62


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach Karnych
Kierownik Zespołu - Izabela Anyż - Gawin
Obsługa Administracyjna - Izabela Dukała - tel. 12 619-64-62

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
WytworzyłAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2009-04-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2009-04-05 17:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-01-26 12:39