Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Status prawny Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Status Prawny


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975r. (Dz.U. z 1975r. Nr 18 poz. 99) oraz rozporządzenia zmieniającego z dnia 29 grudnia 1976r. w sprawie utworzenia sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. 1976r. Nr 42 poz.252 z późn. zm.) jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.1997r. Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm. w skrócie u.s.p.) i w szczególności: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 1987r.Nr 38, poz. 218 ze zm.), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1988r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 1988r. Nr 2, poz. 6) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. 2002r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.).


Sposób organizacji Sądu reguluje:
 

  1. Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz.133 t.j.) (kliknij tutaj)

  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2016r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316) (klikni tutaj)

  3. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.2015r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2015r.  poz.266 .) (kliknij tutaj)

  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych  (Dz.U. z 2013r., poz. 69 .) (kliknij tutaj)

 

Podstawa prawna


- Ustawa z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r.Nr 187, poz.1564),
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.Nr.38, poz.249)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów łaściwości (Dz.U. z 2002 r. Nr 180, poz.1508),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz.U. Nr 106, poz.1160);
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r.w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2003 r. Nr 5, poz.22 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006r. – w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. 06.247.1814 ).
- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami).
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.z 2002 r.),
- ustawa o kuratorach i inne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości regulujące sprawy komorników, notariuszy, adwokatów, ławników, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych oraz działanie sądów pracy, sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste az archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.


Przedmiot działania i kompetencje


Do właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie należy rozpoznawanie spraw w I instancji z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, oraz nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych.

W obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie znajduje się - Część miasta Krakowa w granicach tradycyjnie ustalonych dla dzielnicy Krowodrza oraz gmin Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.

W ramach obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie funkcjonuje:
Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach dla gmin: Krzeszowice, Zabierzów dla spraw dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych;
Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Czernichów dla gmin: czernichów, Liszki dla spraw dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych;


Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw


Tryb działania jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy określony jest w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r., Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1988r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji sądowej. Natomiast tryb postępowania jako Sądu rozpoznającego daną sprawę, regulują przepisy proceduralne właściwe dla poszczególnych rodzajów spraw wpływających do sądu (np. Kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego).
Pisma wszczynające postępowanie i dalsze przyjmowane są na dzienniku podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane są do właściwych Wydziałów i rejestrowane.
Nadzór administracyjny nad postępowaniem sprawuje Prezes Sądu, który w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony po uprzednim zarejestrowaniu się u Kierownika Oddziału Administracyjnego: wtorek w godz. od 10.00 - 12.00.


Majątek Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie jest jednostką sektora finansów publicznych, nie posiadającą osobowości prawnej. W zakresie finansowym i gospodarczym działalność Sądu reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 97 poz.876 ).

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2008-12-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2008-12-14 18:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-24 14:31
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]