Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
31-547 Kraków
ul. Przy Rondzie 7

 

NIP: 676-104-34-28Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 


Wszelkie informacje o stanie sprawy dostępne poprzez

Biuro Obsługi Interesanta: 12 619-50-86 lub 12 619-57-70

Komunikat
dotyczący obsługi Telefonicznego  Biura Obsługi  Interesantów

 
Celem usprawnienia obsługi i skrócenia czasu oczekiwania na połączenie z pracownikami Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów wprowadzone zostają zmiany limitu udzielanych informacji w czasie jednej rozmowy telefonicznej do maksymalnie
5 spraw. Jednocześnie zostaje ograniczony limit oczekujących
w kolejce na połączenie do 15 osób.


Centrala  telefoniczna Sądu Okręgowego: 12 619 - 50 - 00


NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Przeglądanie Ksiąg Wieczystych Online - ekw.ms.gov.pl


KOMUNIKAT - przeniesienie sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie


DOJAZD DO SĄDU


Godziny przyjmowania stron przez sekretariaty:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Punkty Informacyjne czynne są:
poniedziałek 7:45 - 18:00
wtorek - piątek 7:45 - 15:30


Godziny otwarcia kasy:

Paw. E 1p. - poniedziałek- piątek 8:00 - 15:00
z przerwami od 11.15 do 11.30 oraz od 13.30 do 13.45

W ostatnim dniu każdego miesiąca kasa Sądu będzie czynna do godziny 13.30.


Godziny otwarcia dziennika podawczego:
Paw. E - parter
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Czytelnia akt Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie:

poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Uchwała zebrania sędziow
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
z dnia 11.12.2017r.

 

    Sędziowie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie popierają uchwały podjęte wspólnie przez zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie oraz Sądu Rejonowego w Myślenicach w dniu 4.12.2017r.


KOMUNIKAT
 

„Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r.  nr 64 poz. 565), ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t. jedn. Dz. U. z2013r. poz. 262) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów do elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. nr 206 poz. 1216) istnieje możliwość doręczenia dokumentów elektronicznych do Sądu  w Krakowie za pośrednictwem platformy ePUAP.
W obecnym stanie prawnym platforma ePUAP może zostać wykorzystana do wnoszenia petycji, skarg, wniosków i innych pisma składanych poza właściwym postępowaniem sądowym. Natomiast pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną, a ich wniesienie w taki sposób nie wywołuje skutków prawnych. Wyjątkiem jest elektroniczne postępowanie upominawcze, uregulowane odrębnymi przepisami.”

sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl
 


 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorAlicja Major - Kierownik Oddziału Administracyjnego2008-12-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2008-12-10 12:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-07-02 13:41