ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Kraków, dnia 30 grudnia 2010r.
Prez. Adm. 021/80/10/K

Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej
Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
na rok 2011


1. Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 5 ust. 2 pkt 1 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia
18 października 2010 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość

zarządzam

opublikowanie Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy
w Krakowie na rok 2011 w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                Prezes Sądu Rejonowego
                                                                     dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

                                                                                    SSR Barbara Kursa

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - KROWODRZY W KRAKOWIE
AutorMarcin Machulak - Kierownik Sekcji Informatycznej2010-12-31
Publikujący -