TREŚC JEST ARCHIWALNA
INs 958/16/K
Sygn. akt: I Ns 958/16/K
 
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 958/16/K został złożony przez Katarzynę Niedziela i Beatę Moryl wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Zyty Przecherka , z domu Niedziela, córki Nikodema i Augustyny , zmarłej w dniu 8 grudnia 2015 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. Odrowąża 22/3.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-11-29
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2017-11-29 10:46