TREŚC JEST ARCHIWALNA
INs 1623/17/K
Sąd Rejonowy
dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
I Wydział Cywilny
Sygn. akt I Ns 1623/17/K
 
 
 
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku Małgorzaty Nowocień przy uczestnictwie Barbary Siwczyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku Leszku Stanisławie dwojga imion Krzeszowiaku, zmarłym dnia 14 listopada 2017 r. w Krakowie, posiadającego nr PESEL: 26092202638, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 37/4.
Wnioskodawczyni Małgorzata Nowocień złożyła wykaz inwentarza z dnia 1 grudnia 2017 r. 
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2017-12-21
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2017-12-21 13:15