TREŚC JEST ARCHIWALNA
INs 890/17/K
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w tut. Sądzie w sprawie I Ns 890/17/K został złożony przez Jacka Jaworskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Eugeniusza Jaworskiego, PESEL nr 19092002353, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 2/15, zmarłego w dniu 3 marca 2017 r. 
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
Podmiot publikującyI Wydział Cywilny
AutorBarbara Szafirowska - Kierownik2018-01-02
Publikujący Melania Szczepaniak - Pracownik sekretariatu 2018-01-02 11:21